Penktojo, vykusio 2015 m. birželio 13–14 d., Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ organizacinis komitetas: 
Audra Daujotienė – organizacinio komiteto pirmininkė, Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorė, 
doc. Aalgirdas Šumskis – šventės meno vadovas ir direktorius, 
Sigutis Jačėnas – šventės režisierius, 
Donatas Zakaras – šventės koordinatorius, 
prof. Vytautas Miškinis – konkurso vertinimo komisijos pirmininkas, 
Ernestas Šimkūnas – šventės dailininkas, 
Raimonda Stirblienė – šventės organizacinio komiteto narė, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyr. specialistė.

Ketvirtojo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalio-konkurso „Mes Lietuvos vaikai“ laureatai:

Šiaulių miesto „Juventos“ progimnazijos 3kl. jaunučių  choras „Pelėdžiukai” (vadovė Loreta Stankuvienė);
Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mergaičių (jaunių) choras „Gama“ (vadovė Daina Kavaliauskienė);
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos jaunių choras (Vadovas Arvydas Girdzijauskas);
Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (vadovas Remigijus Adomaitis);
Biržų „Saulės“ gimnazijos mišrus jaunimo choras „Solis ortus“(vadovė Danguolė Kazakevičienė);
Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazijos mišrus choras "Atžalynas" (vadovė Dalia Pilipavičienė);

Didįjį konkurso prizą iškovojo Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (vadovas Remigijus Adomaitis);