Choro dirigentė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos mišraus choro meno vadovė, mokytoja ekspertė. Kauno berniukų chorinio dainavimo mokyklos „Varpelis“ jaunučių choro grupės vadovė, dirigavimo, solfedžio mokytoja. Kauno, regioninių ir šalies chorų festivalių bei dainų švenčių vyr. dirigentė. Respublikinių jaunųjų choro dirigentų konkursų, jaunimo mišrių chorų, šalies muzikos mokyklų jaunučių chorų festivalių organizatorė. Mokytojų ir chorų vadovų kvalifikacijos kėlimo renginių organizatorė, lektorė.