Dėmesio visų chorų vadovams!

Labai svarbu!!!!!

1.      Visų chorų labai prašome išmokti papildomą dainąGIEDU DAINELĘ lietuvių liaudies daina, žodžiai Antano Baranausko, aranžuotė Andriaus Kulikausko, chorui pritaikė Vytautas Miškinis (natas pridedame, jas galima rasti ir mūsų tinklapyje).

2.      Prašau labai gerai pasižiūrėti naują redakciją dainos „ĄŽUOLĖLI ŠIMTAŠAKI“ (Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno žodžiai) kuri yra LNKC Lietuvos vakarų krašto dainų šventės puslapyje, arba 2018 metų repertuare, nes ne visi chorai dainuoja ją, ji skiriasi nuo senos redakcijos.

3.      Visų chorų prašau išmokti liaudies dainas ir turėti su savimi jų natas, jas visas perdainuosime visi kartu generalinėje repeticijoje, ir paskui dainų šventėje po pagrindinės programos. Chorai nesiskirsto, kol nebus sudainuotos visos liaudies dainos (natas pridedame, jas galima rasti ir mūsų tinklapyje).

4.      Labai prašau dar kartą gerai pasižiūrėti ir išmokti bendras dainas, kurias dainuoja visi chorai (pradžios ir finalo), kad šventėje jos gerai suskambėtų.


Bendra informacija dėl repeticijų

 

Dainų šventės generalinės repeticijos numatomos:

Šokių kolektyvams:

2018 m. birželio 9 d. 10.00 – 20.00 val. Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje.

Chorams:

2018 m. birželio 10 d. 10.00 – 13.30 val. Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje.

Visų chorų vadovų labai prašome sustatyti savo kolektyvus iki 9.50 val. Vasaros koncertų estradoje, kad lygiai 10.00 val. galėtume pradėti repeticiją.

Pučiamųjų instrumentų orkestrams:

2018 m. birželio 10 d. nuo 12.30 - 13.30 val. Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje.

Liaudies instrumentų orkestrams:

2018 m. birželio 10 d.  nuo 13.30 – 14.30 val. Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje.

Į repeticiją dalyviai atvyksta pasiruošę koncertui (su koncertine apranga)..

Dainų šventės pradžia 2018 m. birželio 10 d. 17 val. Klaipėdos Vasaros koncertų estradoje.

 

Į šventę prašome atsivežti:

Kolektyvo vėliavą, kitokį ženklą, kuris simbolizuotų savo įstaigą (mokyklą, kultūros centrą ir t.t.) ar regioną iš kurio atvykote (tai bus reikalinga ir eisenos papuošimui ir vasaros estradoje); trispalves vėliavėles.

Pageidaujame, kad kolektyvų dalyviai turėtų nuo saulės kepuraičių arba apsaugos priemones nuo lietaus (skėčių negalima) ir būtinai atvykti su koncertiniais rūbais.

Labai prašome į Vasaros koncertų estradą nesinešti balionų ir skėčių, nes balionų sproginėjimai ir skėčiai labai trukdo įgarsinimui, geriau juos pakeiskite tautine atributika - trispalvėmis vėlevėlėmis ar kepurėlėmis, skarelėmis ir pan.

Visų chorų vadovų labai prašome, kad dainininkai laikytųsi tvarkos ir per repeticiją, ir per dainų šventę. Kai kiti dainuoja, šoka ar groja NEKALBĖTI, NETRIUKŠMAUTI, NEVAIKŠČIOTI  IR  VYKDYTI VISUS REŽISIERIAUS NURODYMUS!

Labai prašome visų kolektyvų vadovų (chorų, liaudies instrumentų ir pučiamųjų orkestrų bei šokėjų) kad po šventės neišsiskirstytume, o padainuotume kartu su visais atlikėjais ir žiūrovais lietuvių liaudies dainas - dainų tekstus ir natas kolektyvų vadovams prisegtame faile, jas galite rasti ir LNKC (www.lnkc.lt) bei Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ (www.aukuras.org) internetiniuose puslapiuose.

Informacijai mob.tel. - 861269021.

Laukiame Jūsų visų, su gera nuotaika ir puikiai išmoktu repertuaru.