Vilniaus dailės akademijos choras savo veiklą pradėjo 1983 metais, pirmasis choro koncertas įvyko 1984 m. kovo 7 d. Choro įkūrėjas ir pirmasis vadovas Kastytis Barisas, vėliau chorui vadovavo Algirdas Šumskis, Rita Kraucevičiūtė. Nuo 1993 metų chorui vadovauja Arvydas Adamonis ir Asta Rauduvaitė.

Choro dalyviai – įvairių akademijoje dėstomų disciplinų: architektūros, dailėtyros, dizaino, foto-video meno, grafikos, keramikos, vitražo, kostiumo dizaino, skulptūros, tapybos, tekstilės ir kitų specialybių studentai ir absolventai.

Kartu su koncertais choras rengia choristų dailės darbų parodas. Choras koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo įvairiuose festivaliuose ir konkursuose: Pasaulio lietuvių dainų šventėse ir konkursuose, Baltijos šalių studentų šventėse „Gaudeamus“, tarptautiniuose chorų konkursuose įvairiose šalyse. Choras dalyvavo Vytauto Juozapaičio oratorijos „Mažvydas“ atlikime 2013 m. 2015 m. choras išleido Vytauto Juozapaičio autorinę kompaktinę plokštelę „Šešios Kalėdinės kantičkinės giesmės“.

Choro meno vadovai ir dirigentai Arvydas Adamonis ir Asta Rauduvaitė


Sekite choro naujienas: