Šiaulių universiteto merginų choras, įkurtas 1958 m., yra seniausias universiteto choras. Pirmieji choro vadovai buvo O. Aurylaitė, B. Sližys, vėliau su studenčių choru dirbo žinomi chorvedžiai: Pranas Jankauskas, Jeronimas Žitkevičius, Anicetas Arminas, daugiau nei 40 metų chormeisteriu dirbo Vaclovas Kedys. 1968 m. chorui suteiktas „Pavasario“ vardas. 1981–2011 m. šiam chorui vadovo Stasys Žalalis. Nuo 2011 m. chorui vadovauja doc. Gediminas Ramanauskas.

Jame dainuoja įvairių specialybių studentės. Choro sudėtis kasmet keičias, atsinaujina. Jau keli metai chore dainuoja Šiaulių miesto ir regiono mokytojai.

Merginų choras „Pavasaris“ – Baltijos šalių studentų švenčių „Gaudeamus“, respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių, konkursų, festivalių dalyvis ir prizininkas. Studenčių choras koncertavo Čekijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, giedojo popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamose Šv. Mišiose Kryžių kalne 1993 m. rugsėjo 7 d. 2012 m. choras gastroliavo JAV. 2023 metais koncertavo Paryžiuje.

Choras „Pavasaris“ – daugelio tarptautinių sakralinės muzikos festivalių Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedroje dalyvis, daugiausiai propaguoja lietuvių kompozitorių pasaulietinę ir sakralinę muziką.

Chorui kūrinių yra paskyrę kompozitoriai Viktoras Budrevičius, Lionginas Abarius, Algirdas Bružas, Remigijus Šileika.

Choro meno vadovas ir dirigentas doc. Gediminas Ramanauskas


Sekite choro naujienas: