Vytauto Didžiojo universiteto (buvusio Lietuvos edukologijos universiteto muzikos katedros) mišrus choras ,,Musica“ įkurtas 1992 m. Chore dainuoja muzikos pedagogikos specialybės studentai. Šis kolektyvas – laboratorija, kurioje studentai atlieka praktiką, laiko sesijinius dirigavimo egzaminus.
Choro studija dalyvauja Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivaliuose, Pasaulio lietuvių dainų šventėse, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus“. Sėkmingai pasirodėme penkiuose tarptautiniuose vargonų muzikos festivaliuose Rokiškyje, skirtuose čekų muzikui, pedagogui, vargonininkui Rudolfui Lymanui.
Reikšmingesni bendri muzikos katedros dėstytojų ir studentų projektai: „Kernavės istorinė praeitis“ (2011 m.), V. Barkausko (jaunesniojo) muzikinis projektas ,,Misterija“ (2016). Labdaros koncertai ,,United voices for the Children“ (2016, 2017). Gospel kūrinius atlikome kartu su choru iš Jungtinių Amerikos Valstijų, vadovaujamu gospel profesionalo Kevino Howardo. 

Choro vadovai: Vilius Tavoras, Asta Rauduvaitė, Jolanta Abramauskienė
Koncertmeisteris – Dainius Jozėnas