Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus bažnyčios jaunimo choras „Žiburys“

Vaikų ir jaunimo bažnytinis choras susibūrė prieš 12 metų gerbiamo klebono Gedimino Norvilo iniciatyva. Chorui vadovauja Jurgita Arlauskienė.

Šiuo metu chore gieda 18 vaikų (nuo 8 iki 18 metų). Kiekvieną sekmadienį choras Mišių metu gieda Plungės rajono, Šateikių Šv. Evangelisto Morkaus bažnyčioje. Prieš Mišias vyksta repeticijos, kuriose jaunimas ne tik mokosi giedoti, bet ir aptaria katalikų tradicijas, bažnytinių apeigų ir švenčių reikšmę ir prasmę.

Choras „Žiburys“ aktyviai dalyvauja miestelio šventėse, bendruomenių sąskrydžiuose, giesmių šventėse, kituose renginiuose.

Jaunimas giedodamas šiame chore skelbia gerąją žinią, kupiną meilės, šlovės ir garbės Dievui!