ANTRASIS

Antrasis Stasio Šimkaus chorų konkursas, kuriame dalyvavo 20 chorų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos miestų, vyko 1977 m. sausio mėn. ir buvo skirtas kompozitoriaus 90-osioms gimimo metinėms. Be suaugusiųjų kolektyvų, dalyvavo ir Klaipėdos miesto vidurinių mokyklų chorai. Laureatais tapo Klaipėdos mėsos kombinato mišrus choras (vad. Juozas Kubilius), Vilniaus medicinos darbuotojų klubo moterų choras (vad. Vytautas Urbonavičius), Šiaulių televizorių gamyklos vyrų choras (vad. Romanas Andriuškevičius), K. Donelaičio vidurinės mokyklos choras (vad. Ona Radzevičienė), 12-osios vidurinės mokyklos mišrus choras (vad. P. Budrienė), 2-osios vaikų muzikos mokyklos choras (vad. D. Adomavičienė). 

 

Sekite Tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso naujienas socialiniuose tinkluose: