KETVIRTASIS

Ketvirtajame Stasio Šimkaus chorų konkurse 1979 m. gegužės 12–13 d. dalyvavo 15 chorų iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Kapsuko (dabar – Marijampolė) miestų. Jie varžėsi dviejose kategorijose. Pirmoje kategorijoje laureatais tapo Vilniaus prekybos technikumo merginų choras (vad. D. Kundrotienė), Šiaulių televizijos gamyklos vyrų choras (vad. Romanas Andriuškevičius), Klaipėdos mokytojų namų mišrus choras (vad. Gediminas Purlys). S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos prizas už geriausiai padainuotą Stasio Šimkaus dainą „Atsisveikinimas su giria“ įteiktas Kapsuko maisto pramonės automatų gamyklos mišriam chorui (vad. R. Povilionis). Prizas už geriausiai padainuotą dainą iš 1980 m. Respublikinės dainų šventės repertuaro atiteko Klaipėdos mokytojų namų mišriam chorui (K. Prosnako „Jūra“, vad. Gediminas Purlys). Antroje kategorijoje tarp moterų chorų konkurso laureatu tapo Lietuvos lengvosios pramonės ministerijos moterų liaudies choras „Aidas“ (vad. Juozas Vanagas), tarp mišrių chorų – Kauno radijo gamyklos mišrus choras „Banga“ (vad. Zita Abromaitytė). S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos prizas už geriausiai padainuotą Stasio Šimkaus dainą įteiktas „Aido“ moterų chorui (S. Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina „Ūžia girelė“). Prizas už geriausiai padainuotą dainą iš 1980 m. Respublikinės dainų šventės repertuaro atiteko Panevėžio prekybos valdybos moterų chorui „Volungė“ (harmonizuota lietuvių liaudies daina „Ant ežerėlio rymojau“, vad.: Gražina Viržonienė, V. Paltanavičius). S. Šimkaus chorų konkurso dalyviams ir svečiams koncertavo Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniosios muzikos mokyklos vaikų, merginų ir mišrus chorai (vad.: Nelė Gricienė, N. Domarkienė, Remigijus Songaila) ir Valstybinės konservatorijos Klaipėdos muzikos mokytojų fakulteto mišrus choras (vad. Vytautas Pučinskas).

 

Sekite Tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso naujienas socialiniuose tinkluose: