Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Gintarėlis“, 
meno vadovas Tomas Ambrozaitis, 
dirigentas Marius Lingvenis, 
chormeisteriai: Žydrė Sinkevičiūtė, Petras Mikutis, 
koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė 


1963 m. Rimantas Zdanavičius Klaipėdoje įkūrė berniukų chorą. 1966 m. kolektyvui suteiktas „Gintarėlio“ vardas. Choro vadovai buvo Nelė Gricienė (1969-1973), Albertas Rožė (1974-1984), o 1985-2012 metais „Gintarėliui“ vadovavo Juozas Kubilius. Ilgainiui kolektyvas išaugo į berniukų ir jaunuolių chorą. 1970 m. Klaipėdoje įkurta II vaikų muzikos mokykla (nuo 1995 m. Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla), kurioje atidarytas chorinio dainavimo skyrius. Čia „Gintarėlio“ choristai pradeda nuosekliai mokytis muzikos (solfedžio, muzikos istorijos, fortepijono, chorinio dirigavimo).

Choras koncertavo Estijoje, Latvijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Italijoje, Austrijoje, Slovakijoje dalyvavo tarptautiniuose konkursuose: 1991 m. Cantonigros (Ispanija) konkurse laimėta III vieta, 1995 m. Nantes (Prancūzija) diplomantai, 1995 m. Stasio Šimkaus (Lietuva) diplomantai, 2001 m. Europos jaunimo chorų konkurso Kalundborge (Danija) laureatai, 2012 m. Italija, Lecco II vieta, 2015 J. Naujalio II vieta, 2016 Vroclaw religinės muzikos lauretai, 2016 Stasio Šimkaus konkursas 2 vieta. Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose: 1999 m. Vranov nad Toplau (Slovakija), 1999 m. Mirepoix (Prancūzija), 2000 m. Ciampino (Roma, Italija), 2002 m. Tarare (Prancūzija), 2005 m. Belfortas (Prancuzijoje), 2006 m. Nancy (Prancuzijoje) 2007 m. Liubekas (Vokietija), 2015 m. „Ripo Eiropa“ (Ryga), 2015 m. Rijeka (Kroatija)

2002 m. pelnė nominaciją „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė“ ir „Aukso paukštę“. Kolektyvas yra nuolatinis respublikinių dainų švenčių dalyvis.

„Gintarėlio“ repertuare lietuvių kompozitorių M. K. Čiurlionio, J. Naujalio, J. Tamulionio, V. Miškinio, N. Sinkevičiūtės, J. Kačinsko, V. Balakausko bei Europos klasikų D. Skarlačio „Stabat Mater“, D. Pergolezio „Stabat Mater“, J. Haidno „Messe Brevis“, “Messe  B-dur”, V. A. Mocarto „Messe G-dur”, “Messe  C-dur”, „Messe d-moll“, „Magnificat“, L. van Bethoveno „Aleliuja“ iš oratorijos „Kristus Alyvų kalne“, F. Šuberto „Messe  G-dur“, J. J. Rybos „Piemenėlių mišios“, H. Perselio „Karalius Artūras“, A.Vivaldi „Gloria“ ir kt. kūriniai.

Nuo 2013 m. su choru pradėjo dirbti Tomas Ambrozaitis.

Meno vadovas Tomas Ambrozaitis
Dirigentas Marius Lingvenis
Chormeisteriai: Žydrė Sinkevičiūtė, Petras Mikutis
Koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė 


Kontaktai
Choro vadovas Tomas Ambrozaitis 
Tel. +370 600 33012 
El.p. ambrozaitistomas@gmail.com

Atsakingas asmuo mokytojas Marius Lingvenis 
Tel. +370 676 53425
El.p. marlingvenis@hotmail.com 

Choro mokytojas organizavimo ir vadybos klausimais Petras Mikutis 
Tel. +370 650 46810 
El.p. pmikutis@yahoo.com 

Sekite Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choro „Gintarėlis“ naujienas: