Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choras, 
choro vadovė – vargonininkė Laura Gedgaudaitė.


Choras suburtas 1988 m., Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčią grąžinus tikintiesiems. Pirmuoju vadovu tapo Jonas Statkus (1923 – 2003). 1989 – 2014 m. chorui vadovavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto (dabar Menų akademija) profesorius Gediminas Purlys (1948 – 2014). Šiuo metu chorui vadovauja vargonininkė, muzikos pedagogė, KU MA dėstytoja Laura Gedgaudaitė.

Bažnyčios choro pagrindinė misija – tarnavimas liturgijai, teikiant garbę Viešpačiui ir padedant tikintiesiems susikaupti maldai. Chore gieda įvairaus amžiaus bei profesijų žmonės, o prisijungti kviečiami visi, mylintys Dievą ir muziką. Per daugelį metų susiklostė gražios tradicijos: choristai kartu švenčia asmenines šventes, dalijasi džiaugsmais ir rūpesčiais. Bendrystę labai sustiprina kelionės: choras yra giedojęs daugelyje Žemaitijos ir kitų Lietuvos regionų bažnyčių, dalyvavo dainų šventėse Vilniuje, Kaune, vyko į piligrimines keliones į Lurdą, Romą ir kitur. Choras kasmet kviečiamas giedoti svarbiose Žemaičių vyskupijos liturginėse apeigose: Žemaičių Kalvarijos atlaiduose, Žemaitijos Krikšto jubiliejaus iškilmėse ir kt. Šventinėse mišiose chorui dažnai pritaria Karinių jūrų pajėgų orkestras (vad. Pranas Memėnas) arba pučiamųjų kvintetas (vad. V. Budreckis).  
Nuo 2007 m. choras nuolatinis Vakarų Lietuvos bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalio dalyvis.

Choro repertuaras labai įvairus – nuo klasikos iki šiuolaikinių liturginės muzikos kompozicijų.  Didelė vertybė yra Gedimino Purlio sukurtų originalių ir harmonizuotų giesmių, mišių ciklų palikimas, kuris iki šiol sudaro choro repertuaro pagrindą.

Choras gieda kiekvieno sekmadienio Sumos šv. Mišiose, visų valstybinių ir religinių švenčių pagrindinėse šv. Mišiose. Repeticija – kiekvieną pirmadienį 16.30 val. patalpoje už vargonų.

 

Choro vadovė – vargonininkė Laura Gedgaudaitė 


Kontaktai
Choro vadovė – vargonininkė Laura Gedgaudaitė 
Tel. +370 689 02928 
El.p. taikos.karaliene@gmail.com 

Sekite Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro naujienas: