Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ buvusių politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Atminties gaida“,
vadovas Vytautas Saikauskas. 


1988 m. lapkritį Kaipėdoje tremtiniai susibūrė į „Tremtinio“ klubą, kurio taryba ėmė burti tremtinių chorą. Norinčių dainuoti susirinko nemažas būrys.

Pirmoji choro repeticija įvyko 1989 m sausio 15 d., o jau po mėnesio – pirmasis koncertas Jūrų prekybos uosto kultūros rūmuose, minint Vasario 16-ąją. Klaipėdiečių tremtinių choras pradėjo aktyvią visuomeninę ir koncertinę veiklą. 1989 m. gegužės 30 d. choristai važiavo į Kauną susitikti su mylimiausiu tremtinių poetu Bernardu Brazdžioniu. 1990 m. buvo surengta išvyka į Lenkiją, Čenstachovą, kur buvo pašventintas mauzoliejus sušaudytiems lenkų karininkams bei negrįžusiems į Tėvynę politiniams kaliniams ir tremtiniams.

Nuo 1992 m. kovo 6 d. chorui vadovauja Eduardo Balsio menų gimnazijos dirigavimo skyriaus mokytojas Vytautas Saikauskas. Jam vadovaujant kolektyvas sustiprėjo, į choro veiklą įsitraukė daugiau žmonių, remiančių tremtinių judėjimą. Vykdamas į Pasaulio lietuvių dainų šventę (1994 m.) choras išsirinko ir vardą – „Atminties gaida“. Palengva klaipėdiečių choras tapo vienas pagrindinių tokio pobūdžio kolektyvų Lietuvoje.

Choras „Atminties gaida“ dalyvauja buvusių tremtinių ir politinių kalinių poezijos ir dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“, kasmetiniame renginyje „Laisvės ugnis – ateities kartoms“. Rengiami bendri koncertai su Eduardo Balsio menų gimnazijos jaunaisiais atlikėjais. Tremtinių balsai skamba Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje vykstančiuose atmintinų Lietuvai datų renginiuose.

1997 m. choras „Atminties gaida“ buvo šventės „Leiskit į Tėvynę“ šeimininkas. Joje dalyvavo Bernardas Brazdžionis ir kiti garsūs Lietuvos poetai bei muzikai. 
2007 m. choras įrašė ir išleido kompaktinę plokštelę „Parveski, Viešpatie“. 
2009 m. išleista knyga „Atminties gaida“ – visa apimantis choro veiklos metraštis (Leidybos grupė „Druka“, Klaipėda). 
2014 m kovo 1 d. Žvejų rūmuose įvyko choro "Atminties gaida" jubiliejinis 25-mečio koncertas 
2016 m. išleista nauja kompaktinė plokštelė "Leiskit į Tėvynę".

Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių choras „Atminties gaida“ yra Lietuvos vakarų krašto Dainų šventės dalyvis.  


Kontaktai
Meno vadovas Vytautas Saikauskas 
Tel. +370 601 08467  
El.p. vytautas.saikauskas@gmail.com 

Sekite Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ buvusių politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro „Atminties gaida“ naujienas: