• Klaipėdos pagyvenusių žmonių mišrus choras „Alna“
  • Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ buvusių politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Atminties gaida“
  • Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos „Klaipėdos koncertų salė“ mišrus choras „Aukuras“
  • Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“
  • Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda“
  • Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“
  • Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro choras