Chorai: 
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras ,,Gintarėlis“,vadovas Tomas Ambrozaitis
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų choras, vadovė Zita Kariniauskienė
Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choras, vadovas Arvydas Girdzijauskas
Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mišrus choras ,,Atžalynas“, vadovė Jolanta Vyšniauskienė
Klaipėdos Vydūno gimnazijos jaunimo mišrus choras, vadovė Ingrida Bertulienė
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto merginų choras, vadovė Zita Kariniauskienė
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Artūras Dambrauskas 
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda, vadovas Kazys Kšanas.
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ moterų choras „Dangė“, vadovė Judita Kiaulakytė
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis
Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovas Edmundas Jucevičius

Orkestras:  
Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas 

Solistė: 
sopranas Ieva Goleckytė – Jarašė

Dirigentas: 
Tomas Ambrozaitis