DAINUOJU LIETUVĄ - CHORINĖS MUZIKOS RENGINIŲ CIKLAS,
SKIRTAS KLAIPĖDOS MIESTO CHORINĖS BENDRIJOS AUKURAS 30-MEČIUI 

2018 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 2 d.

PROGRAMA

2018 m. lapkričio 29 d. (ketvirtadienis)

LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS KLAIPĖDOS FAKULTETO KONCERTŲ SALĖ (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)
18.00 val.
– Koncertas
Dalyvauja Klaipėdos vaikų ir jaunimo chorai:  
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras ,,Gintarėlis“, vadovas Tomas Ambrozaitis  
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų choras, vadovė Zita Kariniauskienė 
Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choras, vadovas Arvydas Girdzijauskas 
Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos mišrus choras ,,Atžalynas“, vadovė Jolanta Vyšniauskienė 
Klaipėdos Vydūno gimnazijos jaunimo mišrus choras, vadovė Ingrida Bertulienė 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto merginų choras, vadovė Zita Kariniauskienė 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė

2018 m. lapkričio 30 d. (penktadienis)

KLAIPĖDOS ŠVENTOJO PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIA (Savanorių g. 4, Klaipėda)
18.00 val.
– Koncertas
Dalyvauja Klaipėdos miesto ir svečių chorai:
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Artūras Dambrauskas 
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Klaipėda, vadovas Kazys Kšanas. 
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ moterų choras „Dangė“, vadovė Judita Kiaulakytė
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis
Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė

2018 m. gruodžio 2 d. (sekmadienis)

KLAIPĖDOS MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS BAŽNYČIA (Rumpiškės g. 6, Klaipėda)
16.00 val.
Baigiamasis koncertas 

MAGNIFICAT - John Rutter muzika 
Dainuoja jungtinis choras
Groja Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas
Solistė Ieva Goleckytė – Jarašė
Diriguoja Tomas Ambrozaitis

SKRISKI, SKRISKI LIETUVĖLĖN iš miuziklo „Devynbėdžiai“ 
Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai, Jaroslavo Cechanovičiaus aranžuotė, Leonido Abario aranžuotė chorams
Diriguoja Kristina Rimienė

TĖVYNEI GIEDU NAUJĄ GIESMĘ (CANTATE PATRIAE CANTICUM NOVUM)
Vaclovo Augustino muzika, lotyniškas tekstas iš Psalmių
Diriguoja Jolanta Vyšniauskienė

LIETUVA BRANGI
Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
Diriguoja Edmundas Jucevičius

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai
Diriguoja Ramūnas Baršauskas

MALDA UŽ TĖVYNĘ
Aleksandro Kačanausko muzika
Diriguoja Algirdas Šumskis

Dalyvauja chorai:
Šiaulių valstybinis choras „Polifonija“, meno vadovas Tomas Ambrozaitis
Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Artūras Dambrauskas
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis
Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovas Edmundas Jucevičius