Konkurso dalyviai atvyksta ir maitinasi savo lėšomis.

Nakvynė bendrabučiuose nemokama.