II-ASIS GEDIMINO PURLIO NACIONALINIS 
JAUNŲJŲ CHORO DIRIGENTŲ KONKURSAS

Konkursas vyks: 2022 m. vasario 25 – 26 d. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda)
Karantino atveju – virtualiai*1

NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: 
1. Ugdyti jaunuosius dirigentus, skatinti jaunos kartos domėjimąsi Lietuvos chorine kultūra, jos tradicijomis, puoselėti lietuviškos chorinės muzikos tradicijas; 
2. Chorvedybinio meistriškumo, praktinių įgūdžių formavimas, konkursinio bei koncertinio patyri­mo ugdymas;  
3. Jaunųjų dirigentų kūrybiškumo ir savarankiškumo skatinimas;  
4. Išsamus susipažinimas su kompozitoriaus Gedimino Purlio chorine kūryba bei jo chorinių kūrinių  propagavimas;  
5. Šalies menų gimnazijų, konservatorijų ir aukštųjų mokyklų pedagogų bei moksleivių, studentų bendravimo tradicijų puoselėjimas.


II. ORGANIZATORIAI IR RENGĖJAI: 
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ (organizatorius ir rengėjas). 
Partneriai:  
LMTA choro dirigavimo katedra ir LMTA Klaipėdos fakultetas, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras, Lietuvos chorų sąjunga. 


III. DALYVIAI:  
1. Lietuvos menų gimnazijų, mokyklų, konservatorijų ir aukštųjų (universitetinių) mokyklų chorvedybos ir muzikos pedagogikos specialybių moksleiviai ir bakalauro studijų studentai;  
2. kiekviena iš šių mokyklų deleguoja konkursui iki penkių konkurso dalyvių. 
Konkurso dalyviai skirstomi į dvi kategorijas:  
3. Kategorijos
A kategorija – menų gimnazijos ir konservatorijos (I-IV klasių moksleiviai);  
B kategorija – aukštosios mokyklos (bakalauro studijų studentai).


IV. KONKURSO STRUKTŪRA. 
Konkursas vykdomas dviem turais*2
Pirmasis turas – dirigavimas prie fortepijono ir dainavimas, 2022 m. vasario 25 d.  
A kategorija - 11.00 val.*3 LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje;    
B kategorija 15.00 val.*3 LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje; 
Antrasis turas – darbas su choru, dirigavimas - ekspromtu vyks 2022 m. vasario 26 d.  
A kategorija – 12.00 val.*3 LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje;    
B kategorija – 16.00 val.*3 LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje; 


V. REIKALAVIMAI DALYVIAMS. 
I turas A kategorija:  
a) prie fortepijono padiriguoti laisvai pasirinktą stambios formos kūrinį arba jo dalį su pritarimu ir privalomą kūrinį chorui a cappella – M. K. Čiurlionio „Sanctus“ (bendra dirigavimo programos pasirodymo trukmė iki 10 min.); 
b) paskambinti fortepijonu privalomą kūrinį chorui a cappella – M. K. Čiurlionio „Sanctus“
c) padainuoti laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą a cappella.

I turas B kategorija:  
a) prie fortepijono padiriguoti laisvai pasirinktą stambios formos kūrinį arba jo dalį su pritarimu ir privalomą kūrinį chorui a cappella – M. K. Čiurlionio „Kyrie“ (bendra dirigavimo programos pasirodymo trukmė iki 15 min.); 
b) paskambinti fortepijonu privalomą kūrinį chorui a cappella – M. K. Čiurlionio „Kyrie“
c) padainuoti laisvai pasirinktą lietuvių liaudies dainą a cappella.


II TURAS A KATEGORIJA: 
Dalyvauja vertinimo komisijos atrinkti I turo konkurso dalyviai:  
a) laisvai pasirinktos Stasio Šimkaus harmonizuotos lietuvių liaudies dainos (ne daugiau trijų balsų) mokymas su merginų choru (repeticijos laikas iki 10 min.), po mokymo – padiriguoti išmokytą kūrinį;  
b) ekspromtu padiriguoti mišriam chorui Gedimino Purlio „Tėve mūsų“ kūrinį.  
II turas B kategorija: 
Dalyvauja vertinimo komisijos atrinkti I turo konkurso dalyviai:  
a) laisvai pasirinkto kūrinio (ne daugiau keturių balsų) mokymas su mišriu choru (repeticijos laikas iki 10 min.), po mokymo – padiriguoti išmokytą kūrinį;  
b) ekspromtu padiriguoti mišriam chorui kūrinį „Tėvyne mūsų (Pater noster)“ Vaclovo Augustino muzika, Vlado Braziūno eilės. 


VI. VERTINIMO KOMISIJA.  
1. Vertinimo komisiją ir komisijos pirmininką kviečia konkurso organizatorius.  
2. Vertinimo komisija turi teisę dalyvių pasirodymo laiką (darbą su choru) sutrumpinti.  
3. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neskundžiami. 


VII. VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS. 
Po antrojo turo, vertinimo komisija nustato po tris prizines vietas kiekvienoje kategorijoje. Šiems dalyviams suteikiami konkurso laureatų vardai įteikiant atitinkamo laipsnio diplomus bei pinigines premijas.  
Likusiems II-ojo turo dalyviams suteikiami konkurso diplomantų vardai ir įteikiami diplomai. Komisija gali paskirti ir specialiuosius prizus, patvirtinant juos atitinkamais raštais. 
Visiems konkurso dalyviams ir jų pedagogams įteikiami Padėkos raštai. 
Komisija pasilieka sau teisę piniginių prizų neskirti arba juos kitaip išdėstyti esant atitinkamai situacijai.


IX. SĄLYGOS. 
Konkurso dalyviai atvyksta ir maitinasi savo lėšomis. 
Nakvynė bendrabučiuose nemokama
Konkurso dalyvio mokestis 30.00 eurų. Konkurso dalyvio mokestis sumokamas kartu su konkurso paraiška, pridedant pavedimo kopiją. 
Mokestį pervesti į Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ sąskaitą:

Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ 
II Gedimino Purlio nacionalinio jaunųjų choro dirigentų konkurso dalyvio mokestis 
Sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0232 7490 
AB banko „Swedbank“ Klaipėdos skyrius 
Kodas 73000


X. PARAIŠKOS. 
Paraiškos konkursui pateikiamos pagal pateiktą pavyzdį iki 2022 m. sausio 17 d. imtinai. 
Elektroniniu paštu adresu: aukurasorg@gmail.com

Telefonai pasiteiravimui: Kontaktinis asmuo Jolanta Vyšniauskienė mob. 865200742
el. paštas:
aukurasorg@gmail.com

Visa informacija apie konkursą ir paraiškos formą galima rasti Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinėje svetainėje: www.aukuras.org

Konkurse dalyvauja: 
Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras (vadovė Jolanta Vyšniauskienė); 
Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“ (vadovas prof. Artūras Dambrauskas).

 

*1 – COVID–19 karantino atveju – konkursas numatomas rengti virtualiai, konkurso nuostatai reikalavimai ir dalyvavimo sąlygos bus paskelbti Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ internetinėje svetainėje: www.aukuras.org 
*2 – COVID–19 karantino atveju – konkursas numatomas rengti vienu turu virtualiai. 
*3 – Laikas bus tiksinamas po paraiškų pateikimo ir priklausys nuo dalyvių skaičiaus.