Konkurso dalyviai atvyksta ir maitinasi savo lėšomis. 
Nakvynė bendrabučiuose nemokama.