DĄLYVAVIMO SĄLYGOS          REPERTUARAS          PARAIŠKA

Jaunimo mišrių chorų festivalis „Jaunoji banga“ tikslai: 
· skatinti moksleivių tarpusavio bendradarbiavimą ir iniciatyvą, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, patriotiškumą, žmogiškąsias vertybes, plėsti kultūrinį akiratį;  
· skatinti jaunimo mišrių chorų judėjimą  ir populiarinti jį visuomenėje;  
· ieškoti naujų, moksleiviams patrauklių, įtraukiančių, dinamiškų chorinio ugdymo metodų.

Jaunimo mišrių chorų festivalio „Jaunoji banga“ dalyviai:
Lietuvos gimnazijų, meno ir muzikos mokyklų, konservatorijų moksleivių mišrūs chorai. 

Festivalio koordinatorė
Jolanta Vyšniauskienė
tel. +370 652 00742, el. p. v.jolanta@yahoo.com