REPERTUARAS / NATOS  

CANTATE PATRIAE –Vaclovo Augustino muzika, lotyniški tekstai iš Psalmių.
OI GIRIA, GIRIA – Mikalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuota lietuvių liaudies daina 
SKRISKI, SKRISKI LIETUVĖLĖN – Giedriaus Kuprevičiaus muzika, Kazio Sajos žodžiai
UŽTEKĖJO SAULELĖ – Zitos Bružaitės muzika, tekstas lietuvių liaudies
SODE LAKŠTUTĖ – Nijolės Sinkevičiūtės išplėtotas lietuvių liaudies romansas
DĖL TOS DAINOS (klavyras) – Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai
MŪSŲ ŽEMĖ (klavyras)– Sauliaus Petreikio ir Donato Petreikio muzika, Rimvydo Stankevičiaus žodžiai, Rimvydo Mitkaus aranžuotė
GRĮŠIU – Elvio Preslio, Salomėjos Nėries žodžiai, Nijolės Sinkevičiūtės aranžuotė, V. Kaknevičiūtės teksto pritaikymo idėja 
LIETUVA BRANGI – Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai
DIEVE, LAIMINK LIETUVĄ (klavyras) – Gintauto Abariaus muzika, Gintaro Zdebskio žodžiai, Leonido Abariaus aranžuotė