Festivalyje dalyvaujantis chorai atliks individualią (laisvai pasirinktą) programą (10 - 15 min.).
Dalyvaudami Šv. Mišiose - visi kartu giedos bendrą festivalio programą.

FESTIVALIO BENDROJI PROGRAMA (REPERTUARAS/NATOS):

O, kilki, žmonija – J.F. Wage (1743), pritaikė F. Oakeley (1841) / prieš šv. Mišias
Tyliąją naktį Juozas Naujalis / šv. Mišių pradžia 
Mažosios Mišios Šv. Teresės garbei Nr. 9 – Leonidas Abaris 
Betliejaus prakartėlėj – A. Jasenausko giesmė, harmonizuota Gedimino Purlio / Aukojimui 
Nakties tyloje – Julius Sinius / Komunijai 
Sveikas, Jėzau gimusis – Juozas Naujalis / šv. Mišių pabaigai