Dainų šventės nakvynės koordinatorius
Aleksas Bagdonavičius 
El.p.: aleksas.bagdonavicius@gmail.com  

SVARBU! Nesusimokėjusius kolektyvus prašome tai padaryti iki birželio 1 d. 

Kolektyvų nakvynės vietos mokyklose 

CHORAMS (parsisiųsti)     |      ŠOKIŲ KOLEKTYVAMS (parsisiųsti)     |     TAUTINIAMS INSTRUMENTAMS (parsisiųsti


Kolektyvų vadovų dėmesiui!

Už nakvynę reikės mokėti pagal Klaipėdos savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius:
vienam dalyviui para kainuos – 2,30 Eur (visiems - kolektyvo nariams, vadovams, pagalbininkams, lydintiems asmenims, vairuotojams ir t.t.).

Mokyklos grynų pinigų nepriima, todėl atsiskaitymas su mokyklomis bus vykdomas per Klaipėdos miesto chorinę bendriją „Aukuras“.

Kolektyvai iki š.m. gegužės 15 dienos į Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ banko sąskaitą turi pervesti atitinkamą pinigų sumą su tiksline nuoroda, kurioje turi būti nurodytas pavedimo tikslas  ir jo turinys (už ką ir kas pervedė, tikslus nakvojančiųjų skaičius ir t.t.):

už nakvynę; tikslus kolektyvo pavadininimas, dalyvių skaičius, pervesta pinigų suma, kas padarė pavedimą – mokykla ar įgaliotas asmuo; vadovo vardas ir pavardė. (Pvz.: Už nakvynę. Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos jaunučių choras „Spindulėlis“; 39 dalyviai, vadovas 1, lydintis mokytojai 2, tėveliai 2, pagalbininkai 1, iš viso 45 asmenys; pervesta iš viso 103,5 eur; pavedimą atliko Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, choro vadovas Petras Petraitis).

Kolektyvai, kuriems reikalinga sąskaita faktūra būtina kreiptis iki š.m. gegužės 10 d. į Klaipėdos miesto chorinę bendriją „Aukuras“ el. paštu: aukurasorg@gmail.com kur reikia nurodyti įstaigos kuriai reikia rašyti sąskaitą faktūrą rekvizitai ir nurodyti kolektyvo duomenis bei miegančių dalyvių skaičių (pvz: Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija, įmonės kodas………….…., adresas ………, už jaunučių choro „Spindulėlis“ nakvynę, miegančių kolektyvo dalyvių bendrą skaičių (su visais choristais, mokytojais, vadovais ir t.t.).

Rekvizitai:
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras” 
K. Donelaičio g. 4, LT-92144, Klaipėda 
Įmonės kodas 293220380 
Korespondencijai: S. Nėries g. 5, LT-92227, Klaipėda 
Tel.: +370 612 69 021 
Banko sąskaita Nr. LT 537300010002327490, AB bankas „Swedbank“
Klaipėdos skyrius, Banko kodas 73000

Kolektyvai, kurie neperves pinigų iki š.m. gegužės 15 d. už nakvynę, – nakvyne nebus aprūpinami. 
Kolektyvams, kurie pervedė pinigus, bet neatvyko į dainų šventę pinigai nebus gražinami.
Dalyviai į mokyklas bus priimami birželio 10 d. nuo 17.00 val. (prašome su mokyklomis suderinti atvykimo laiką). 

Kai bus paskelbtas dalyvių nakvynės mokyklose sąrašas, dėl maitinimo sąlygų prašome derintis su mokyklų administracija savarankiškai.