LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS 2023 m. birželio 11 d. 
REPERTUARAS


PAKEITIMAI / 2023 02 08 

• Jaunių chorų programoje vietoje „Alksnio ugnelės“ (V. Miškinio muzika) reikia pakeisti į 2024 m. dainų šventės repertuaro dainą „Bičių dainelė“ (Zitos Bružaitės muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai, Dainiaus Pulausko klavyras) 
• Išbraukėme vyrų chorų dainą „Dvi karo dainos“ (Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai) 

PAKEITIMAI / 2023 02 13
• Atnaujinta „Užaugo liepa“ (Kęstučio Daugirdo muzika, lietuvių liaudies žodžiai) 

PAKEITIMAI / 2023 02 15
• Atnaujinta „Dėl tos dainos“ (Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai) 

PAKEITIMAI / 2023 03 15
• Atnaujinta „Vilties daina“ (Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė)  

PAKEITIMAI / 2023 05 29
• Nuimame moterų chorams dainą UŽAUGO LIEPA  


ĮŽANGA - JUNGTINIS CHORAS (ATLIEKA VISI CHORAI) 

TAUTIŠKA GIESMĖ – Muzika ir eilės Vinco Kudirkos 
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ  Stasio Šimkaus muzika, eilės Jurgio Zauerveino

JAUNUČIŲ CHORAS 
GIMTOJI KALBA – Sauliaus Šiaučiulio muzika. Justino Marcinkevičiaus žodžiai 
MANO VARDAS – LIETUVA  Laimio Vilkončiaus muzika, Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos eilės 
NUPIEŠIU LIETUVĄ – Ingos Šeduikienės muzika ir žodžiai

JAUNIŲ CHORAI 

BIČIŲ DAINELĖ – Zitos Bružaitės muzika, Ramutės Skučaitės žodžiai, Dainiaus Pulausko klavyras 
PAVASARIO LIETUS – Leonido Abariaus muzika, Gitanos Kavaliauskaitės žodžiai 
MANO NAMAI  Eglės Sirvydytės muzika ir žodžiai, chorinė aranžuotė Danguolės Beinarytės

MOTERŲ CHORAI 
ŪŽIA GIRELĖ – Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina 
SAULĖ TEKA – Vytauto Montvilos muzika, žodžiai Mykolo Karčiausko 

MIŠRŪS JAUNIMO CHORAI MIŠRŪS CHORAI 
BROLIS – Sauliaus Petreikio ir Rimvydo Mitkaus muzika, Dovilės Petreikienės žodžiai 
PAMARIO DAINOS  Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai 
AUGO BERNELIS  Liongino Abariaus muzika, lietuvių liaudies žodžiai 
ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI  Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vlado Braziūno žodžiai 
O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO  Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina. Žodžiai lietuvių liaudies 
VILTIES DAINA  Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė

FINALAS JUNGTINIS CHORAS 
(DAINUOJA VISI CHORAI IŠSKYRUS JAUNUČIŲ) 
DĖL TOS DAINOS – Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai 
DAINŲ DAINELĖS  Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai 
LIETUVA BRANGI  Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai 
KUR GIRIA ŽALIUOJA  Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai 

***
VISŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ VAKARONĖ - DAINOS, ŠOKIAI, MUZIKA

Liaudies dainos bendram padainavimui (parsisiųsti)
Dalyvauja visi chorai, folkloro ir šokių kolektyvai.
*** Bendras visų dalyvių padainavimams po šventės