LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS 2023 m. birželio 11 d. 
REPERTUARAS

ĮŽANGA - JUNGTINIS CHORAS (ATLIEKA VISI CHORAI) 
TAUTIŠKA GIESMĖ – Muzika ir eilės Vinco Kudirkos 
LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ  Stasio Šimkaus muzika, eilės Jurgio Zauerveino

JAUNUČIŲ CHORAS 
GIMTOJI KALBA – Sauliaus Šiaučiulio muzika. Justino Marcinkevičiaus žodžiai 
MANO VARDAS – LIETUVA  Laimio Vilkončiaus muzika, Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos eilės 
NUPIEŠIU LIETUVĄ – Ingos Šeduikienės muzika ir žodžiai

JAUNIŲ CHORAI 
ALKSNIO UGNELĖ  Vytauto Miškinio muzika, Janinos Degutytės žodžiai 
PAVASARIO LIETUS – Leonido Abariaus muzika, Gitanos Kavaliauskaitės žodžiai 
MANO NAMAI  Eglės Sirvydytės muzika ir žodžiai, chorinė aranžuotė Danguolės Beinarytės

MOTERŲ CHORAI 
ŪŽIA GIRELĖ – Stasio Šimkaus harmonizuota lietuvių liaudies daina 
SAULĖ TEKA – Vytauto Montvilos muzika, žodžiai Mykolo Karčiausko 
UŽAUGO LIEPA – Kęstučio Daugirdo muzika, lietuvių liaudies žodžiai

VYRŲ CHORAS 
DVI KARO DAINOS – Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

MIŠRŪS JAUNIMO CHORAI MIŠRŪS CHORAI 
BROLIS – Sauliaus Petreikio ir Rimvydo Mitkaus muzika, Dovilės Petreikienės žodžiai 
PAMARIO DAINOS  Giedriaus Svilainio muzika, lietuvių liaudies žodžiai 
AUGO BERNELIS  Liongino Abariaus muzika, lietuvių liaudies žodžiai 
ŽYDI AKMENYS IR MEDŽIAI  Nijolės Sinkevičiūtės muzika, Vlado Braziūno žodžiai 
O KAI SAULIŪTĖ TEKĖJO  Donato Zakaro išplėtota lietuvių liaudies daina. Žodžiai lietuvių liaudies 
VILTIES DAINA  Gintauto Abariaus muzika, Jono Liniausko žodžiai, Leonido Abario aranžuotė

FINALAS JUNGTINIS CHORAS 
(DAINUOJA VISI CHORAI IŠSKYRUS JAUNUČIŲ) 
DĖL TOS DAINOS – Laimio Vilkončiaus muzika, Justino Marcinkevičiaus žodžiai 
DAINŲ DAINELĖS  Dariaus Polikaičio muzika, Maironio žodžiai 
LIETUVA BRANGI  Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai 
KUR GIRIA ŽALIUOJA  Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai 

***
VISŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ VAKARONĖ - DAINOS, ŠOKIAI, MUZIKA

Liaudies dainos bendram padainavimui (parsisiųsti)
Dalyvauja visi chorai, folkloro ir šokių kolektyvai.
*** Bendras visų dalyvių padainavimams po šventės