PENKIOLIKTASASI

Artėjant penkioliktajam tarptautiniui Stasio Šimkaus chorų konkursui iš Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ ir konkurso organizacinio komiteto pirmininko pareigų pasitraukė bei iš Klaipėdos išvyko prof. Algis Zaboras. Į šias pareigas laikinai grįžo buvęs pirmininkas doc. Robertas Varnas, kuris, turėdamas didžiulę patirtį, sėkmingai vadovavo visiems konkurso parengiamiesiems darbams.

XV tarptautinis Stasio Šimkaus konkursas įvyko 2005 m. spalio 21–23 d. Jame dalyvavo 15 chorų iš Lietuvos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Slovėnijos. Rungtys vyko keturiose chorų grupėse: vaikų, jaunimo, lygių balsų ir mišrių. Vertinimo komisijoje dirbo 6 asmenys: prof. J. Lindbergs (Latvija) – pirmininkas, Vaclovas Augustinas (Lietuva), Arūnas Pečiulis (Austrija), prof. J. Bent (Estija), Alfonsas Vildžiūnas (Lietuva), lekt. Judita Kiaulakytė (Lietuva) – sekretorė.

Laureatais tapo: mišrių chorų grupėje – Brežico mišrus choras „Viva Brežice“ (vad. S. Rožman Strand, Slovėnija); lygių balsų chorų grupėje – „Revalia“ kamerinis vyrų choras (vad. Hirvo Surva, Estija); jaunimo chorų grupėje I vieta neskirta; vaikų chorų grupėje – Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos choras „Perpetuum mobile“ (vad. Beata Kijauskienė, Lietuva). Jie apdovanoti I laipsnio diplomais ir piniginėmis 400 eurų premijomis.

DIDYSIS GINTARO prizas ir 1 000 eurų premija įteikta „Revalia“ kameriniam vyrų chorui (vad. Hirvo Surva, Estija), MAŽOJO GINTARO prizo ir 750 eurų premijos laimėtoju tapo Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos choras „Perpetuum mobile“ (vad. Beata Kijauskienė, Lietuva).

Specialieji prizai įteikti: Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos prizas už geriausią Stasio Šimkaus kūrinio „Nakties tylumoj“ atlikimą – Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų mišriam chorui „Cantare“ (vad. Artūras Dambrauskas, Lietuva); Lietuvos liaudies kultūros centro prizas už geriausią savo šalies kompozitorių kūrinių atlikimą – „Revalia“ kameriniam vyrų chorui (vad. Hirvo Surva, Estija); Lietuvos muzikos mokytojų asociacijos prizas geriausiam jaunimo chorui – Vilniaus Gedimino technikos universiteto mišriam chorui „Gabija“ (vad. Rasa Viskantaitė, Lietuva); Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus prizas už vertingiausią konkursinę programą vaikų chorų kategorijoje – Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos chorui „Perpetuum mobile“ (vad. Beata Kijauskienė, Lietuva); Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ prizas už geriausią privalomųjų kūrinių atlikimą – moterų chorui „Ausma“ (vad. J. Zirnis, Latvija).

Pasibaigus XV tarptautiniam Stasio Šimkaus chorų konkursui, pasikeitė Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ vadovybė. Iš pirmininko pareigų pasitraukus Robertui Varnui, jas perėmė doc. Algirdas Šumskis. Jam ir teko pagrindinis darbo krūvis rengiant XVI tarptautinį Stasio Šimkaus chorų konkursą, atliekant kitus Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ darbus. Į šią veiklą įsitraukė ir ilgametę patirtį turintys Vytautas Blūšius, Robertas Varnas, Algis Kliševičius, Klaipėdos miesto savivaldybės darbuotojai, kiti asmenys bei organizacijos.

2006 m. Klaipėdos miesto chorinei bendrijai „Aukuras“ ėmėsi vadovauti naujai išrinktas bendrijos pirmininkas doc. Algirdas Šumskis, kuris perėmė ir visus Stasio Šimkaus konkurso rengimo darbus. 

 

Sekite Tarptautinio Stasio Šimkaus chorų konkurso naujienas socialiniuose tinkluose: