Prof. Vytautas Miškinis

Vytautas Miškinis gimė 1954 m. birželio 5 d. Vilniuje. 1971–1976 metais studijavo choro dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (prof. Hermano Perelšteino klasė). Studijų metais buvo „Ąžuoliuko“ choro koncertmeisteris ir chormeisteris. 1975–1979 m. – Kauno valstybinio choro dirigentas. 1979–1985 m. – Vilniaus 6-osios vaikų muzikos mokyklos „Ąžuoliukas“ direktorius. Nuo 1979 m. – „Ąžuoliuko“ choro meno vadovas, taip pat vadovavo Vilniaus mokytojų namų vyrų chorui. Nuo 1991 m. – Vilniaus vokalinio ansamblio „Museum musicum“ meno vadovas. Nuo 1985 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas, nuo 1995 m. docentas, nuo 2002 m. profesorius.

Vytautas Miškinis nuo 1980 m. yra nuolatinis įvairių Lietuvos dainų švenčių ir chorų sąskrydžių dirigentas, vyriausiasis dirigentas, meno vadovas. Nuo 1995 m. – Lietuvos chorų sąjungos prezidentas, nuo 2000 m. „Europa Cantat“ (Europos jaunimo chorų federacija) muzikos komisijos konsultantas, nuo 2002 m. ACDA (JAV chorų direktorių asociacija) garbės narys, nuo 2002 m. IFCM (Tarptautinė chorinės muzikos federacija) muzikos jaunimui komisijos narys, nuo 2000 m. „World Choir Games“ (Pasaulio chorų varžybos) žiuri bei „World Choir Council“ Pasaulio chorų tarybos) narys, Wuhano filharmonijos choro (Kinija) Garbės meno vadovas, JCDA (Japonijos chorų vadovų asociacijos) prezidiumo Garbės narys ir t.t.

Vytautas Miškinis – daugelio respublikinių vaikų chorų konkursų žiuri pirmininkas, dalyvauja tarptautinių chorų konkursų žiuri darbe Lietuvoje, Latvijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir daugelyje kitų užsienio šalių (virš 80). Yra parašęs per kelias dešimtis muzikinių straipsnių ir chorų koncertų recenzijų, sudaręs dainų rinkinių „Ąžuoliukas“ bei eilės Lietuvos dainų švenčių dainų dienos chorinių kūrinių rinkinius.

V. Miškinis - Lietuvos kompozitorių bei muzikų sąjungų narys.

Skaitė pranešimus apie Lietuvos vaikų muzikinį auklėjimą tarptautiniuose seminaruose Lenkijoje, Čekijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Bulgarijoje, Švedijoje, JAV, Pietų Korėjoje, Belgijoje ir kitur. Vedė  dirigavimo meistriškumo bei kompozicijos kursus Danijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Slovėnijoje, Belgijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Italijoje, Jakutijoje, Singapūre, Austrijoje, Šveicarijoje, Rmunijoje ir kitur. Kaip Meistriškumo kursų vedėjas dalyvavo tarptautiniuose chorų asociacijų simpoziumuose Danijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje, Austrijoje ir kitur.

Vedė kursus Muzikos akademijose bei universitetinėse mokyklose Latvijoje, Olandijoje, Slovakijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Rusijoje.

Dirigavo autorinius koncertus Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje, Japonijoje, Singapūre, Pietų Afrikoje, Ispanijoje, Anglijoje, Taivanyje.

Per daugiau nei tris dešimtmečius Vytauto Miškinio vadovaujamas berniukų choras „Ąžuoliukas“ svariai prisidėjo prie lietuvių chorinės muzikos populiarinimo Lietuvoje ir svetur. Su „Ąžuoliuko“ choru Vytautas Miškinis gastroliavo Europoje, JAV, Japonijoje taip pat ir su vyrų choru dalyvavo daugelyje tarptautinių konkursų ir festivalių, pelnė prizines vietas. Jo vadovaujamas „Ąžuoliukas“ padarė virš šimto fondinių įrašų Lietuvos radijui, ne kartą dalyvavo televizijos laidose, kino filmuose ir muzikiniuose spektakliuose, įrašė 35 vinilines, keliolika kompaktinių plokštelių.

Vytauto Miškinio kūryba labai populiari ir Lietuvoje, ir užsienio šalyse. Kompozitorius sukūrė per 800 opusų vaikų, jaunimo bei suaugusių chorams. Jų tarpe – 18 mišių įvairioms sudėtims (a cappella, su vargonais bei orkestru), kelios kantatos („Creator alme siderum“, „Magnificat“, „Gratulatione campanae“, „Taip man Tėvynė kalbėjo“), miuziklas-muzikinė pasaka „Apie švelnukus“, opera „Pienės pūko miestas“, Pasija pagal šv. Joną, „Light Mass“, „Pastoral Mass“ ir t.t.

2012 m. Nicholaus B. Cummins apgynė daktarinę disertaciją „“The unaccompanied choral works of Vytautas Miškinis“ (Louisiana State University, USA).

Straipsniai apie Vytauto Miškinio chorinę kūrybą buvo publikuoti Italijos, Ispanijos, Vokietijos, Japonijos, JAV ir kitų šalių muzikiniuose žurnaluose bei specializuotuose leidiniuose.

Nuo 1993 metų Vytauto Miškinio muzika skamba visose Lietuvos dainų šventėse. Nemažai jo kūrinių pelnė įvairių konkursų apdovanojimus Lietuvoje bei buvo paskelbti privalomais tarptautiniuose choro dirigentų konkursuose Lietuvoje, Latvijoje, Italijoje, Austrijoje, Argentinoje, Švedijoje, Airijoje, Šveicarijoje,Vokietijoje ir kt.

Virš 200 kūrinių chorams išleista užsienio leidyklose Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, JAV, Slovėnijoje, Japonijoje, Latvijos, Ispanijoje, Singapūre ir kt.

Kūriniai įrašyti daugiau nei 50–yje kompaktinių plokštelių, išleistų įvairiose pasaulio šalyse. Autoriniai koncertai vyko Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Italijoje, Ispanijoje, Singapūre, Filipinuose, Prancūzijoje, Vokietijoje, Pietų Afrikos Respublikoje ir t.t. Išleistos keturios autorinės kompaktinės plokštelės – Lietuvoje, Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

1983 m. Vytautas Miškinis apdovanotas Kultūros žymūno ženklu, 1985 m. jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas. 2002 m. paskelbtas LATGA-A (Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra) Metų autoriumi (dažniausiai užsienyje atliekamų kūrinių autoriaus nominacijoje). 2004 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 2007 m. apdovanotas Žygimanto Augusto medaliu. 2010 m. pelnė Vyriausybės kultūros ir meno premiją. 2014 m. įteiktas Kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“ bei visuomeninis apdovanojimas - I laipsnio medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“.

2022 m. Vytautas Miškinis apdovanotas Nacionalinės kultūros ir meno premija už chorinės kultūros turtinimą ir sklaidą.