• Prof. Jürgen Budday
  Komisijos pirmininkas, Vokietija
 • Doc. Tomas Ambrozaitis
  Komisijos narys, Lietuva
 • Prof. Artūras Dambrauskas
  Komisijos narys, Lietuva
 • Prof. Vytautas Miškinis
  Komisijos narys, Lietuva
 • Valter Soosalu
  Komisijos narys, Estija