Dalyviai atvyksta, maitinasi ir gyvena savo lėšomis.