TARPTAUTINIO STASIO ŠIMKAUS CHORŲ KONKURSO LAUREATAI

I Stasio Šimkaus chorų konkursas (1976 m. gegužės 22 d.)

Konkurse dalyvavo: 14 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas Klemensas Griauzdė (Vilnius, Lietuva)

Laureatai:
Klaipėdos mokytojų namų choras, vadovė Lina Dumbliauskaitė
Šilutės švietimo darbuotojų choras, vadovė V. Valužienė
Šilutės MSMV choras, vadovas Vytautas Jovaiša
Plungės centrinės ligoninės choras, vadovė Danguolė Ažaneckienė
Telšių rajono Tryškių kultūros namų choras, vadovas A. Šulcas


II Stasio Šimkaus chorų konkursas (1977 m. sausis)

Konkurse dalyvavo: 20 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas Klemensas Griauzdė (Vilnius, Lietuva)

Laureatai:
Klaipėdos mėsos kombinato mišrus choras, vadovas Juozas Kubilius
Vilniaus medicinos darbuotojų klubo moterų choras, vadovas Vytautas Urbonavičius  
Šiaulių televizorių gamyklos vyrų choras, vadovas Romanas Andriuškevičius
Klaip
ėdos Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos choras, vadovė Ona Radzevičienė
Klaipėdos XII-osios vidurinės mokyklos mišrus choras, vadovė P. Budrienė
Klaipėdos II-osios vaikų muzikos mokyklos choras, vadovė D. Adomavičienė


III Stasio Šimkaus chorų konkursas (1978 m. gegužė)

Konkurse dalyvavo: 31 kolektyvai
Konkurso komisijos pirmininkas Klemensas Griauzdė (Vilnius, Lietuva)

Laureatai:
Panevėžio švietimo darbuotojų mišrius choras, vadovas Jonas Grubliauskas
Kauno vandens ūkio projektavimo instituto moterų choras, vadovė Zinaida Gerasina
Klaipėdos 10-osios vidurinės mokyklos jaunučių choras, vadovė T. Kundrotaitė
Klaipėdos 1-osios vidurinės internatinės mokyklos choras, vadovė Julija Lisauskienė
Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinės mokyklos mišrus choras, vadovė Stanislava Jareckaitė


IV Stasio Šimkaus chorų konkursas (1979 m. gegužės 12–13 d.)

Konkurse dalyvavo: 15 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas Klemensas Griauzdė (Vilnius, Lietuva)

Pirmos grupės laureatai:
Vilniaus prekybos technikumo merginų choras, vadovė D. Kundrotienė  
Šiaulių televizijos gamyklos vyrų choras, vadovas Romanas Andriuškevičius
Klaipėdos mokytojų namų mišrus choras, vadovas Gediminas Purlys
Antros grupės laureatai:
Lietuvos lengvosios pramonės ministerijos moterų liaudies choras „Aidas“, vadovas Juozas Vanagas  
Kauno radijo gamyklos mišrus choras „Banga“, vadovė Zita Abromaitytė


V Stasio Šimkaus chorų konkursas (1981 m. gegužės 16–17 d.)

Konkurse dalyvavo: 22 kolektyvai
Konkurso komisijos pirmininkas – Klemensas Griauzdė (Vilnius, Lietuva)

Pirmos grupės laureatai:
Vilniaus statybininkų kultūros rūmų moterų choras „Eglė“, vadovas Jonas Kavaliauskas
Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“, vadovas Leonidas Abaris
Mokslų akademijos mišrus choras, vadovas Vytautas Četkauskas
Kretingos rajono kooperatinės sąjungos mišrus choras „Gintaras“, vadovas Gediminas Purlys
Antros ir trečios grupių laureatai:
Klaipėdos „Trinyčių“ medvilnės gamybinio susivienijimo moterų choras, vadovas Remigijus Songaila
Vilniaus miesto vyrų choras „Vilma“, vadovas Adolfas Krogertas
Kauno politechnikos instituto mišrus choras, vadovas Algimantas Mišeikis
Klaipėdos 14-osios vidurinės mokyklos jaunimo mišrus choras, vadovas A. Arlauskas
Vilniaus 21-osios vidurinės mokyklos jaunimo mišrus choras, vadovas Jonas Kizelis
Kauno 13-osios vidurinės mokyklos jaunimo mišrus choras, vad. P. Kedainis


VI Stasio Šimkaus chorų konkursas (1984 m. balandžio 14–15 d.)

Konkurse dalyvavo: 24 kolektyvai
Konkurso komisijos pirmininkas – Antanas Jozėnas (Vilnius, Lietuva)

Pirmos grupės laureatai:
VISI mišrus choras „Gabija“, vadovas Feliksas Viskantas
Kauno kultūros darbuotojų profsąjungos mišrus choras „Leliumai“, vadovas Albinas Petrauskas
Vilniaus statybininkų kultūros rūmų moterų choras „Eglė“, vadovas Jonas Kavaliauskas
Antros ir trečios grupių pirmų vietų laimėtojai:  
Klaipėdos medicinos darbuotojų mišrus choras, vadovas Robertas Varnas
Respublikinių švietimo darbuotojų namų moterų choras, vadovas Jeronimas Žitkevičius
Vilniaus 22-osios vidurinės mokyklos jaunuolių choras, vadovas Vytautas Urbonavičius


VII Stasio Šimkaus chorų konkursas (1987 m. balandžio 25–26 d.)

Konkurse dalyvavo: 27 kolektyvai
Konkurso komisijos pirmininkas Antanas Jozėnas (Vilnius, Lietuva)

Pirmos grupės laureatai:
Klaipėdos mokytojų namų mišrus choras „Gilija“, vadovas Remigijus Songaila
Vilniaus statybininkų kultūros rūmų moterų choras „Eglė“, vadovas Jonas Kavaliauskas
Vilniaus vyrų choras „Vilma“, vadovas Tadas Šumskas
Vilniaus mokytojų namų mišrus choras, vadovas Laurynas Vakaris Lopas
Antros, trečios ir ketvirtos grupių pirmųjų vietų laimėtojai:
Marijampolės valstybinių įstaigų darbuotojų mišrus choras, vadovas Juozas Jonikas
Klaipėdos prekybos valdybos moterų choras, vadovas Vydmantas Ruzgys
Klaipėdos namų statybos kombinato vyrų choras, vadovai Vytautas Pečiulis ir Alfonsas Vildžiūnas
Vilniaus 21-osios vidurinės mokyklos mišrus choras, vadovas Jonas Kizelis
Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesniosios mokyklos mišrus choras, vadovė Audronė Purlienė
Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniosios mokyklų mišrus choras, vadovas Juozas Talžūnas


VIII Stasio Šimkaus chorų konkursas (1989 m. lapkričio 11–12 d.)

Konkurse dalyvavo: 16 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas – Lionginas Abarius (Vilnius, Lietuva)

Laureatai:
Klaipėdos mišrus choras „Gilija“, vadovas Remigijus Songaila
Kauno kamerinis moterų choras, vadovas Viktoras Masevičius 
Vilniaus vyrų choras „Vytis“, vadovas Tadas Šumskas 


IX Stasio Šimkaus chorų konkursas (1992 m. spalio 24–25 d.)

Konkurse dalyvavo: 16 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas Uno Jarvela (Talinas, Estija)

Laureatai:
moterų chorų grupė – Vilniaus moterų choras „Liepos“ , vadov
ė Alma Gudelytė,
kamerinių mišrių chorų grupėj – Talino kamerinis choras „Mainor“, vadovas O. Eits
mišrių chorų grupė – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniosios mokyklų mišrus choras, vadovas Juozas Talžūnas


X Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (1995 m. spalio 14–15 d.)

Konkurse dalyvavo: 14 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas Venno Laul (Talinas, Estija)

Geriausias konkurso choras ir MAŽOJO GINTARO prizas
Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia kamerinis choras, vadovas Rolandas Daugėla 

GRAND PRIX laimėtojas
Klaipėdos choras „Aukuras“, vadovai Vladimiras Konstantinovas ir Alfonsas Vildžiūnas


XI Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (1997 m. spalio 18–19 d.)

Konkurse dalyvavo: 18 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas – Venno Laul (Talinas, Estija)

GRAND PRIX laimėtojas
Kauno Vytauto Didžiojo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios mišrus choras, vadovas Rolandas Daugėla


XII Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (1999 m. spalio 1–3 d.)

Konkurse dalyvavo: 22 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas – Venno Laul (Talinas, Estija)

GRAND PRIX laimėtojas
Limburgo vyrų choras „Cantabile Limburg“, vadovas Jürgen Faßbender (Vokietija)  


XIII Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2001 m. spalio 5–7 d.)

Konkurse dalyvavo: 12 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas Vaclovas Augustinas (Vilnius, Lietuva)

GRAND PRIX laimėtojas
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos merginų choras, vadovė Zita Kariniauskienė


XIV Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2003 m. spalio 17–19 d.)

Konkurse dalyvavo: 18 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas – Ants Sőőt (Talinas, Estija)

MAŽASIS GINTARO prizo laimėtojas
Liepojos Emilio Melngailio mergaičių choras, vadovas Andris Kontauts (Latvija)

GRAND PRIX laimėtojas
J. B. Foersterio kameriniam moterų choras, vadovas Lukáš Vasilek (Čekija)


XV Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2005 m. spalio 21–23 d.)

Konkurse dalyvavo: kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas – Janis Lindenbergs (Ryga, Latvija)

MAŽOJO GINTARO prizo laimėtojas
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos choras „Perpetuum mobile“, vadovė Beata Kijauskienė (Lietuva)

GRAND PRIX laimėtojas
Kamerinis vyrų choras „Revalia“, vadovas Hirvo Surva (Estija)


XVI Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2007 m. spalio 18–21 d.)

Konkurse dalyvavo: 24 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas – Jean Claude Wilkens (Belgija)

MAŽOJO GINTARO prizo laimėtojas
Vecumniekio merginų choras „Via Stella“, vadovai Liene Batna ir Česlav Batna (Latvija)

GRAND PRIX laimėtojas
Ogrės merginų vokalinis ansamblis „Anima Solla“, vadovė Mārīte Puriņa (Latvija)


XVII Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2009 m. spalio 15–18 d.)

Konkurse dalyvavo: 15 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas
Dolf Rabus (Vokietija)

MAŽOJO GINTARO prizo laimėtojas
Klaipėdos Vydūno vidurinės mokyklos vaikų choras, vadovas Arvydas Girdzijauskas (Lietuva)

GRAND PRIX laimėtojas
Vokalinias ansamblis „Balsai“, vadovas Egidijus Kaveckas (Lietuva)


XVIII Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2011 m. lapkričio 25–27 d.)  

Konkurse dalyvavo: 15 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas
Gábor Hollerung (Vengrija)

GRAND PRIX laimėtojas
Latvijos universiteto mišrus choras „Juventus“, vadovas Janis Petrovskis (Latvija)


XIX Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2013 m. lapkričio 22–24 d.)  

Konkurse dalyvavo: 10 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas
Ralf Eisenbeiß (Vokietija) 

GRAND PRIX laimėtojas
Liepojos mišrus choras „Laiks“, vadovė Ilze Balode (Latvija)


XX Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2016 m. gegužės 13–15 d.)  

Konkurse dalyvavo: 17 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas Eugeniusz Kus (Lenkija)

GRAND PRIX laimėtojas
Carnikavas mišrus choras
Vēja balss“, vadovas Jurgis Cabulis (Latvija)


XXI Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2018 m. gegužės 10–13 d.)

Konkurse dalyvavo: 16 kolektyvų
Konkurso komisijos pirmininkas – John Galea (Malta)

GRAND PRIX laimėtojas
Kauno kultūros centro Tautos namai mišrus choras „Kamertonas“, vadovas Kęstutis Jakeliūnas (Lietuva)


 

XXII Tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas (2022 m. gegužės 12–15 d.)  

Konkurse dalyvavo: 23 kolektyvai
Dėl karo Ukrainoje neatvyko dar
8 kolektyvai
Konkurso komisijos pirmininkas – Jürgen Budday (Vokietija)

GRAND PRIX laimėtojas
Brighamo Youngo universiteto choras, vadovas Andrew Crane (JAV)