XXIII TARPTAUTINIS STASIO ŠIMKAUS CHORŲ KONKURSAS 
2024 m. gegužės 1619 d. 
Klaipėda

KONKURSO NUOSTATAI

I. KONKURSO DALYVIAI

CHORŲ KATEGORIJOS

A – Mišrūs chorai 
B – Lygių balsų chorai: B1 – moterų, B2 – vyrų 
C – Mokykliniai chorai: C1 – merginų*1, C2 – jaunuolių*2, C3 – mišrūs*3  
D – Vaikų chorai iki 16 metų amžiaus  
E – Sakralinė muzika *4: E1 – mišrūs chorai, E2 - moterų chorai, E3 – vyrų chorai  
F – Vokaliniai ansambliai*5: F1 – lygių balsų; F2 - mišrūs  
G – Folkloriniai chorai 

Pastaba. Choristų skaičius chore nuo 16 iki 50. Chorai gali dalyvauti keliose kategorijose: 
*1 – merginų (nuo 16 metų amžiaus); 
*2 – jaunuolių (nuo 12 metų amžiaus); 
*3 – mišrūs merginų ir jaunuolių (nuo 16 metų amžiaus); mišrūs berniukų ir jaunuolių (nuo 12 metų amžiaus); 
*4 – E kategorijoje atliekama tik sakralinė muzika, dalyvių amžius nuo 18 metų. 
*5 – Vokalinių ansamblių dalyvių skaičius nuo 4 iki 12, dalyvių amžius nuo 18 metų.

II. KONKURSO REIKALAVIMAI

I turas

Visi A, B, C, D, E, F kategorijų kolektyvai atlieka laisvai pasirinktą programą a cappella ir privalomąjį lietuvių kompozitoriaus kūrinį: 
A –  Vytautas Miškinis Tu – muzika arba Music to hear
B1 – Dalia Kairaitytė Burna burna arba Alvydas Remėsa Vėjas
B2 – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Bėkit bareliai (lietuvių liaudies daina) arba Rimvydas Žigaitis Išjojo, jojo
C1 – Jonas Tamulionis Šarkele varnele arba Jeronimas Kačinskas Rex Christe
C2 – Juozas Žilevičius Vaikščiojau
C3 – Stasys Šimkus Mes padainuosim arba Stasys Šimkus Oželis (lietuvių liaudies daina)  
D – Konradas Kaveckas Oi tai dyvai arba Onutė Narbutaitė Tu vanagėli (pirkti)
E1 – Algirdas Šumskis O Magnum mysterium (Motetas)  
E2 – Jonas Tamulionis Gloria arba Donatas Zakaras O Magnum mysterium
E3Vytautas Miškinis Faciem tuam
F – Savo šalies liaudies daina unisonu  
G – kategorijos kolektyvai atlieka savo nacionalinę programą a cappella. Šioje kategorijoje galima naudoti pritarimus tik su ritminiais, ne melodiniais nacionaliniais instrumentais.

Pastaba. Choro pasirodymo scenoje trukmė – iki 15 minučių. 
D kategorijos chorai vieną kūrinį gali atlikti su instrumentiniu pritarimu. 
Privalomųjų kūrinių natos chorams bus patalpintos konkurso internetiniame puslapyje arba išsiųstos kartu su kvietimu į konkursą.

MAŽASIS GINTARO prizas skiriamas C arba D kategorijos chorui, surinkusiam daugiausiai balų I ture, bet ne mažiau kaip 90 balų. MAŽOJO GINTARO prizo laureatas, rekomenduotas vertinimo komisijos, gali dalyvauti DIDŽIOJO GINTARO prizo konkurse.

II turas

DIDŽIOJO GINTARO PRIZO KONKURSAS

Konkurse dalyvauja A, B  ir E kategorijų chorai, pelnę pirmąsias vietas arba surinkę ne mažiau kaip 90 balų I ture. Vertinimo komisija turi teisę DIDŽIOJO GINTARO prizo konkursui papildomai rekomenduoti vieną chorą.

II ture kolektyvai atlieka laisvai pasirinktą 15 minučių programą a cappella. Programoje turi būti ne mažiau kaip 3 kūriniai, tarp jų: renesanso arba baroko epochos kūrinys ir savo šalies autoriaus kūrinys, parašytas po 2000 metų.

Pastaba. DIDŽIOJO GINTARO prizo konkurse leidžiama pakartoti iki 50 % I turo programos.

III. VERTINIMAS

Chorų dainavimą 100 balų sistema vertina tarptautinė 5 asmenų vertinimo komisija. 
Kolektyvų pasirodymus I ir II turuose komisija vertina pagal šiuos kriterijus: meninė kūrinių atlikimo kokybė, techninis meistriškumas, vokalinė kultūra ir stilius. 
Vertinimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neginčijami.

IV. APDOVANOJIMAI

Kiekvienos A, B, C, D, E, F ir G kategorijos trys chorai ar ansambliai, surinkę aukščiausius balus, bet ne mažiau kaip 85 balus, gauna atitinkamai I, II ir III vietos diplomus. 
Kiekvienos (A, B, C, D, E, F ir G) kategorijos geriausias choras, surinkęs aukščiausius balus, bet ne mažiau kaip 90 balų ir pelnęs I vietą, gauna piniginę premiją – 300 EUR.

DIDŽIOJO GINTARO prizo laimėtojas apdovanojamas konkurso laureato diplomu ir 1 500 EUR pinigine premija.

MAŽOJO GINTARO prizo laimėtojas apdovanojamas konkurso laureato diplomu ir 1 000 EUR pinigine premija.

Visi konkurse dalyvaujantys kolektyvai, remiantis I turo vertinimo rezultatais, bus apdovanojami: 
1-ojo laipsnio diplomu – surinkus 85–100 balų; 
2-ojo laipsnio diplomu – surinkus 80–84,99 balų; 
3-iojo laipsnio diplomu – surinkus 75–79,99 balų; 
dalyvio diplomu – surinkus iki 74,99 balų.

V. SPECIALŪS PRIZAI

1. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos prizas už Stasio Šimkaus kūrinių geriausią atlikimą. 
2. Lietuvos nacionalinio kultūros centro prizas už savo šalies autoriaus kūrinio geriausią atlikimą. 
3. Lietuvos chorų sąjungos prizas už vertingiausią konkursinę programą. 
4. Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras“ prizas už geriausią A, B ir E kategorijų privalomojo kūrinio  atlikimą. 
5. Klaipėdos miesto savivaldybės prizas už geriausią šiuolaikinio autoriaus kūrinio atlikimą.

VI. PARAIŠKA KONKURSUI

Paraiška konkursui siunčiama iki 2024 m. vasario 19 d. adresu: 
XXIII tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas 
S Nėries g. 5, LT-92227, Klaipėda 
ir elektroniniu paštu: simkus.competition.lt@gmail.com arba aukurasorg@gmail.com

Kartu atsiunčiama: 

  • trumpa kolektyvo kūrybinė biografija lietuvių ir anglų kalbomis; 
  • kolektyvo nuotrauka; 
  • kolektyvo garso arba vaizdo įrašas; 
  • konkurse atliekama I ir II turo programa (originalo kalba). 

Paraiškos forma

Informacija teikiama: 
Tel. +370 612 69021 
elektroniniu paštu: simkus.competition.lt@gmail.com arba aukurasorg@gmail.com 
www.aukuras.org/simkus

Pakvietimas dalyvauti konkurse kolektyvui išsiunčiamas iki 2024 m. kovo 4 d.

VII. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

Konkurse dalyvaujančio kolektyvo registracijos mokestis – 100 EUR. 
Chorui neatvykus į konkursą ar atsisakius jame dalyvauti registracijos mokestis negrąžinamas. 
Gavę kvietimą dalyvauti konkurse kolektyvai iki 2024 m. kovo 11 d. turi atsiųsti: 

  • konkurse atliekamų kūrinių natas po 5 egzempliorius; 
  • trumpą kūrinių tekstų santrauką anglų kalba (išskyrus kūrinius anglų ir lotynų kalbomis); 
  • pervedimu per banką sumokėto dalyvio registracijos mokesčio kvito kopiją. 

Pinigus pervesti: 
AB banko „Swedbank“ Klaipėdos skyrius 
Kodas 73000 
SWIFT kodas HABALT22 
Sąskaitos Nr. LT53 7300 0100 0232 7490

Visą reikalingą konkursui medžiagą siųsti adresu: 
XXIII tarptautinis Stasio Šimkaus chorų konkursas 
S. Nėries g. 5, LT-92227, Klaipėda

Kolektyvas negalės dalyvauti konkurse, jeigu laiku nebus įvykdytos nurodytos sąlygos. 
Kolektyvams sumokėtas dalyvio registracijos mokestis negražinamas.

Dalyviai atvyksta, maitinasi ir gyvena savo lėšomis.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę daryti konkurso dalyvių vaizdo ir garso įrašus. 
Numatomi konkurso dalyvių koncertai Klaipėdos miesto ir regiono bažnyčiose. 

Konkurso rengėjai: 
Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“

Kontaktai: 
simkus.competition.lt@gmail.com; aukurasorg@gmail.com

Informaciją apie konkursą galima rasti: 
www.aukuras.org/simkus

Soc. media:
facebook, instagram, twitter, youtube: @ssimkusicc