Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“ kartu su Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia organizuoja Vakarų Lietuvos krašto bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalį, kuris vyks 2020 m. gruodžio 29-30 d. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.
Tikimės, kad Kalėdinių giesmių festivalis praturtins ir papuoš šią didžią šventę, sutelks bendruomenę maldai, gėriui ir grožiui, deramai įsilies į Klaipėdos kultūrinį gyvenimą.

Kviečiame dalyvauti festivalyje visus Vakarų Lietuvos krašto bažnytinius chorus, jų vadovus ir vargonininkus. Jūsų nuoširdus asmeninis indėlis bei atsakomybė - festivalio sėkmė bei pagrindinė tradicijos puoselėjimo sąlyga.

Festivalyje dalyvaujantis chorai atlika individualią (laisvai pasirinka) programą (10 - 15 min.), dalyvauja Šv. Mišiose bei visi kartu giedos bendrą festivalio programą.

Kalėdinių giesmių festivalio eigą ir bendrųjų kūrinių programą (su natomis) rasite skiltyje Repertuaras.

Paraiškos formą rasite skiltyje Paraiška, kurią prašome užpildyti iki š. m. lapkričio 20 dienos ir siųsti paštu:

el.p.: aukurasorg@gmail.com

Kartu su paraiška būtinai atsiųskite vadovo ir choro nuotraukas bei trumpą choro istorijos aprašą.

Informacija telefonu 861269021.