Anketa (atsisiųsti)

Prašome paraišką užpildyti iki š.m. lapkričio 20 d. ir siųsti paštu:
el.p. aukurasorg@gmail.com

Kartu su paraiška būtinai atsiųskite vadovo ir choro nuotraukas bei trumpą choro istorijos aprašą.