LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS
KLAIPĖDOJE 2022 m. birželio 12 d.

CHORŲ PROGRAMA 

JUNGTINIS CHORAS (ATLIEKA VISI CHORAI)

TAUTIŠKA  GIESMĖ
Muzika ir eilės Vinco Kudirkos

O, VYTAUTAI DIDIS
Muzika Broniaus Jonušo, eilės Petro Vaičiūno
(lygių balsų chorai dainuoja atitinkamai mišraus choro balsų partijas)

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
Stasio Šimkaus muzika, eilės Jurgio Zauerveino
(dainuoja tik jaunių, lygių balsų ir visi mišrūs chorai)

JAUNUČIŲ CHORAS

MANO VARDAS - LIETUVA 
Muzika Laimio Vilkončiaus
Eilės Vytės Nemunėlio ir Sigito Gedos

UŽ ŽALIŲ MIŠKELIŲ
Dainiaus Pulausko harmonizuota lietuvių liaudies daina        

SVARBIAUSI  ŽODŽIAI
Muzika ir žodžiai Ingos Šeduikienės       

JAUNIŲ IR MERGINŲ (MOTERŲ) CHORAI

LAKŠTANGELĖ
Muzika Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, eilės Vinco Palukaičio

JAUNIŲ, MERGINŲ (MOTERŲ) IR MIŠRŪS CHORAI

OI, GIRIA, GIRIA
Milalojaus Konstantino Čiurlionio harmonizuos lietuvių liaudies daina

UŽTEKĖJO SAULELĖ 
Zitos Bružaitės muzika, lietuvių liaudies žodžiai

MIŠRŪS CHORAI

TRIS DIENAS TRIS NAKTIS
Juozo Tallat-Kelpšos harmonizuota lietuvių liaudies daina

UŽ  RASEINIŲ
Muzika Juozo Naujalio,  eilės Maironio            

MŪSŲ ŽEMĖ
Muzika Sauliaus Petreikio, Donato Petreikio
Žodžiai Rimvydo Stankevičiaus
Aranžuotė Rimvydo Mitkaus

FINALAS JUNGTINIS CHORAS
(DAINUOJA VISI CHORAI IŠSKIRUS JAUNUČIŲ)

ОЙ, У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА
Ukrainiečių liaudies daina  

РЕВЕ ТА СТОГНЕ ДНІПР ШИРОКИЙ
Viktoro Kosenkos muzika, Taraso Ševčenkos tekstas

SKRISKI, SKRISKI
Muzika Giedriau Kuprevičiaus, eilės Ksavero Sakalausko-Vanagėlio

LIETUVA BRANGI
Juozo Naujalio muzika, Maironio žodžiai

KUR GIRIA ŽALIUOJA
Juozo Gudavičiaus muzika, Ksavero Sakalausko-Vanagėlio žodžiai 

Prašome visų chorų vadovų papildomai išmokti su savo kolektyvais finalinę dainą:

GIEDU DAINELĘ 
Lietuvių liaudies daina, aranžuota Andriaus Kulikausko, chorui pritaikė VytautasMiškinis, eilės Antano Baranausko 
Natas rasite čia GIEDU DAINELĘ 

Pastaba: 
Daina prasideda nuo 3 skaitlinės (nebus tradicinių kanklių įžangos) 
1 posmelį dainuoja solistas kartu su orkestru. 
Chorai dainuoja 1-ojo posmelio priedainį (...Kalnai ant kalno...) ir 2 bei 3 posmelius su pabaiga

Pridedame „darbinį“ įrašą 

Choras (parsisiųsti)    Klavyras (parsisiųsti)

***
VISŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ VAKARONĖ - DAINOS, ŠOKIAI, MUZIKA

Liaudies dainos bendram padainavimui
Dalyvauja visi chorai, folkloro ir šokių kolektyvai.
*** Bendras visų dalyvių padainavimams po šventės:
Šėriau žirgelį per savaitėlę
Atskrend sakalėlis
Augo kieme klevelis ir t.t.

Programos trukmė – apie 2 val. dainininkams ir žiūrovams - platinami dainų tekstai.