Prašome visų chorų vadovų papildomai išmokti su savo kolektyvais finalinę dainą:

GIEDU DAINELĘ 
Lietuvių liaudies daina, aranžuota Andriaus Kulikausko, chorui pritaikė VytautasMiškinis, eilės Antano Baranausko 
Natas rasite čia GIEDU DAINELĘ 

Pastaba: 
Daina prasideda nuo 3 skaitlinės (nebus tradicinių kanklių įžangos) 
1 posmelį dainuoja solistas kartu su orkestru. 
Chorai dainuoja 1-ojo posmelio priedainį (...Kalnai ant kalno...) ir 2 bei 3 posmelius su pabaiga

Pridedame „darbinį“ įrašą 

Choras (parsisiųsti)     Klavyras (parsisiųsti)