LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS 
KLAIPĖDOJE 2022 m. birželio 12 d. 
TAUTINIŲ INSTRUMENTŲ ORKESTRŲ IR ANSAMBLIŲ PROGRAMA

Tautinių instrumentų orkestrai: 
„Šokis“ – Valentino Bagdono muzika (parsisiųsti) 
„Tekėjo saulelė“ – Liudo Andrulio muzika (parsisiųsti)

Jungtinis skudutininkų ansamblis: 
Gintautų „Untytė“ – Lietuvių liaudies muzika (parsisiųsti) 
„Šok, mergele, kol jauna“ – Jono Švedo muzika (parsisiųsti)

Jungtinis tradicinių kanklių ansamblis: 
„Vasarėli graži“ – Lietuvių liaudies daina (parsisiųsti)
„Valsas“ – Lietuvių liaudies šokis (parsisiųsti)

Jungtinis koncertinių kanklių ansamblis: 
„Močiutė mane barė“ – Algimanto Balčiūno muzika (parsisiųsti)

Jungtinis birbynininkų ansamblis: 
„Senovinis valsas“ – Valento Leimonto muzika (parsisiųsti)
„Birbynininkų polka“ – Prano Tamošaitčio muzika (parsisiųsti)